top of page
לוגו חדש דפנה דרוקר.jpg
  • Writer's pictureDafi Drucker

לולא הכתיבה

Updated: Aug 13, 2023השיר "לולא הכתיבה" הוא שיר על כוח הכתיבה כדרך התמודדות עם רגשות קשים. אני מתארת איך הייתי נכנסת לדיכאון מהסגר, המגיפה, הממשלה, כל מה שקורה בארץ ובעולם, מהחופש האישי שנעלם, ומזיכרונות הפגיעות שלי. שאולי היא הייתי כורעת לרצפה ולא מפסיקה לבכות אם לא הכתיבה.

הכתיבה היא הדבר שעוזר לי להתמודד עם כל הקשיים האלו. אני כותבת על הזכרונות שלי, על מה שספגתי, על כל מה שנשאתי על כתפיי. אני כותבת על החופש האישי שנעלם, על הממשלה, על המגיפה, על הסגר. כותבת על המקום הרע שהייתי נמצאת בו אם לא הכתיבה.

הכתיבה היא הדבר שמחזיק אותי בחיים. כותבת בשביל עצמי, ובשביל מי שקורא את שירתי. אני כותבת כדי להזכיר לעצמי שיש בשביל מה לחיות, ושיש אנשים שדואגים לי.

השיר "לולא הכתיבה" הוא עדות לכוח הכתיבה ככלי להתמודדות עם רגשות קשים. הוא מראה איך הכתיבה יכולה להיות מרפאה, ויכולה לעזור לאנשים למצוא מקום בטוח להביע את עצמם.


לולא הכתיבה

הייתי נכנסת לדיכאון מהסגר הזה

מהמגיפה הזו

מהממשלה הזו

מכל מה שקורה בארץ ובעולם

מכל מה שאומרים בחדשות

מהחופש האישי שכל כך חסר

ונעלם


לולא הכתיבה

של הזכרונות של הפגיעות

של כל מה שספגתי בחיי

של כל מה שנשאתי על כתפיי

אולי הייתי כורעת לרצפה

ולא מפסיקה לבכות


לולא הכתיבה

וכל מי שמוכן לקרוא

הייתי במקום אחר עכשיו. מקום רע.

אני כותבת

אני חיה

ושוב מזכירה לעצמי

יש בשביל מה

ובשביל מי.


כל זה

לא יכריע אותי.4.10.2020

43 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page